Værktøjskasse

I værktøjskassen er det muligt at hente de forskellige
projektrelevante materialer samt vejledninger.

Klik på menupunkterne nedenfor.

Skabeloner til brug for nye partnere i projektet:

Partnerskabserklæring

Timesedler for seneste måned sendes ind til den lokale leadpartner controller senest den 8. i den næste måned

Skabeloner til brug ved registrering af deltagere (elever) i projektet:

Samtykkeerklæring og startskema - Ny samtykkeerklæring, hvor BÅDE samtykkeerklæring OG startskema er skrevet sammen i ét dokument.

Erklæring fra underviser om deltageraktivitet (til brug ved registrering af hele klasser uden samtykkeerklæring)

Ved indsendelse til Operatøren samles skemaerne til én fil, og filen navngives AKO XXX, deltagerskemaer, evt. aktivitet.

Skabeloner til brug ved registrering af medarbejdere i projektet

Blanket om brug af personoplysninger (erstatter den tidligere samtykkeerklæring)

Timeseddel

Lokal vilkårsaftale (skal benyttes i samarbejdet med skolerne)

Herunder følger de dokumenter, Styregruppen har godkendt, som værende retningslinier i projektet Smartskills.nu - Flere unge i EUD.

Retningslinjer for anvendelse af midler til lokale aktiviteter

Principper for projekter

Overblik måltal og metode (skemaet, Region Midt evaluerer efter)

Indikatorskema (2018-2) (skemaet, Erhvervstyrelsen evaluerer efter)

Herunder kan du finde links til andre projekter, som indeholder både ideer og materialer klar til brug.

Drømstørre.dk - et projekt, der omhandler øget fokus på de jobs, der er i fremstillingsvirksomheder. Her kan du med andre ord finde både færdigt materiale til brug i grundskolen samt få viden om brancherne.

Dit barns fremtid - en imagekampagne, der giver et godt overblik over de mange karrieremuligheder, der er i industren. Kampagnen udfordre forældrenes vejledning af deres barns fremtid. 

 

Vidste du at...?

Der er rigtig mange unge som ikke har gennemført en uddannelse udover grundskoleniveau, nemlig

22 % af 25-årige

AE-Rådet, 29.03.2016

Vidste du at...?

Hver 4. elev

der afbryder et grundforløb, har efter 5 år gennemført en erhvervsuddannelse. (Munk m.fl, 2015)